Approach |

de DutchWorkz aanpak

SCRUM |

Scrum is een aanpak die alle professionals binnen DutchWorkz raakt. Wij investeren actief in de kennis betrekking hebbende op Scrum. Scrum is een Agile aanpak. Een framework dat kan worden ingezet om maatwerk-software in teamverband te ontwikkelen. De verantwoordelijkheden binnen een zelfsturend en multidisciplinair team zijn vooraf vastgelegd. Iedereen is betrokken bij het verdelen van taken en benoemen van blokkades. Binnen DutchWorkz lopen er Scrum certificeringstrajecten. Naast de traditionele kennis rondom software-development, testing en analyse, nemen de DutchWorkz professionals de Scrum kennis mee.

Kennissessies met klanten |

Actief kennis delen

In de afgelopen jaren zijn er langdurige relaties met klanten opgebouwd. Daar zijn we trots op. Deze relaties zijn mede tot stand gekomen door inhoudelijk mee te denken met de klant. Nieuwe technologie wordt niet “opgedrongen”. Door het organiseren van inhoudelijke kennissessies samen met onze klanten worden de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen getoond en beoordeeld op de toepasbaarheid binnen de specifieke omgeving van de klant.

Cases 2

DutchToolz |

Sneller ontwikkelen van kwalitatieve hoogwaardige maatwerksoftware

DutchToolz is de verzamelnaam voor alle technische componenten en resources die door DutchWorkz professionals ontwikkeld en opgeslagen zijn. DutchToolz is voor de DutchWorkz professional 24/7 beschikbaar en bereikbaar vanaf elke willekeurige locatie op de wereld met een internetverbinding. Om dit mogelijk te maken is Microsoft Team Foundation Server ingericht op 1 van de beveiligde DutchWorkz Servers. In de knowlegdebase van DutchToolz is niet alleen vastgelegd welke componenten er binnen DutchToolz aanwezig zijn maar tevens ook de informatie over hoe de componenten het beste toegepast kunnen worden.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons