DutchWorkz |

About

Dutchworkz | Balans

Het logo van DutchWorkz bevat een weergave van een zeer oud Keltisch symbool. De triskele of triskelion is een symbool voor de balans in Denken, Voelen en Doen. Balans is een voorwaarde om je lekker te voelen in een bedrijf. Van belang daarbij is dat een medewerker en zijn of haar manager samen werken en open communiceren om deze balans te bereiken. DutchWorkz heeft gekozen voor de Cellenfilosofie. De cellen (units) zijn nooit groter dan 12-14 medewerkers. Bij een grotere omvang is het volgens ons  niet meer mogelijk om op een persoonlijke wijze verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent onder anderen  dat de Unit Manager de gehele verantwoordelijkheid voor zijn of haar unit draagt. Dit heeft geresulteerd in een platte, pragmatische, persoonlijke en responsieve organisatie.

DutchWorkz | Partnering

In de afgelopen jaren zijn er langdurige relaties met klanten opgebouwd. Daar zijn we trots op. Deze relaties zijn mede tot stand gekomen door inhoudelijk mee te denken met de klant. Nieuwe technologie wordt niet “opgedrongen”. Door het organiseren van inhoudelijke kennissessies samen met onze klanten worden de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen getoond en beoordeeld op de toepasbaarheid binnen de specifieke omgeving van de klant.

DutchWorkz | Bestuur

DutchWorkz is in 2007, na vijftien jaar ervaring binnen de ICT Branche, opgericht door Raymond Berkel. Raymond is statutair bestuurder van DutchWorkz. Na het doorlopen van een studie Informatica gevolgd door een studie Bedrijfskunde heeft Raymond in het begin van zijn carrière in de rol van IT-Consultant voor toonaangevende bedrijven zijn werkzaamheden mogen verrichten. Na een periode als Project Manager te hebben gefunctioneerd is Raymond, na het doorlopen van verschillende managementposities, meer dan zes jaren in de functie van Unit Directeur verantwoordelijk geweest voor een tweetal grote Business Units.

Dutchworkz | Beleid

DutchWorkz heeft, ook gedurende de financiële crisis, ieder jaar groei laten zien. Groei is overigens geen op zichzelf staande doelstelling. De voornaamste doelstelling is een professioneel bedrijf te zijn voor al onze medewerkers, klanten en partners. In het proces om dat te bereiken is het van belang om financieel stabiel en organisatorisch continu te zijn. Het beleid van DutchWorkz is dan ook op deze twee pijlers gericht. Financiële stabiliteit is een voorwaarde om in deze markt te kunnen opereren. Door financiële stabiliteit is DutchWorkz bestand tegen economisch mindere tijden. Een adaptieve en responsieve en continue organisatiestructuur is tevens belangrijk voor een professionele organisatie.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons