About |

DutchWorkz

DutchWorkz | People Make IT Work

DutchWorkz levert Professional Services op het gebied van Maatwerk Software Ontwikkeling (Microsoft .NET Product Portfolio), Informatie Analyse, Testing, Architectuur en Project Management.

Naast de inhoudelijke uitdaging staat bij onze professionals “De Mens Centraal”. In deze snelle en communicatieve wereld, zijn het mensen, die het verschil maken en het uiteindelijke succes van uw bedrijf bepalen. Binnen DutchWorkz is dat natuurlijk niet anders: “People Make IT Work”. De DutchWorkz professionals realiseren de afgesproken doelstellingen, waarbij de sociale en collegiale aspecten hoog in het vaandel blijven staan.

De “DutchWorkz Professional” ziet zichzelf als een echte “vakman”. Het optimale resultaat wordt nagestreefd en men is trots op de geleverde prestaties. Toepassing van technologie is daarbij geen doel op zich. De mogelijkheden van de technologie worden pragmatisch toegepast en mede daardoor worden de strategische doelstellingen van onze opdrachtgevers bereikt.

De ICT Branche kenmerkt zich door een hoog verloop, niet zelden resulterend in een discontinuïteit van de dienstverlening richting de klant. Het bestaansrecht van DutchWorkz is ontleend aan de overtuiging van de oprichter van DutchWorkz dat een sterke cultuur gebaseerd op vertrouwen, ondernemerschap, trots en plezier resulteert in een optimale binding van medewerkers. Daardoor wordt het verloop geminimaliseerd en de continuïteit gewaarborgd. Binnen DutchWorkz worden collega’s gebonden door collega’s.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons