Informatie Analyse |

Informatie anlyseren van een bedrijfsproces

Binnen Business- en Informatie Analyse bevinden zich de DutchWorkz professionals die de problemen, processen en behoeften van onze opdrachtgevers inventariseren, analyseren en beschrijven. Het doel is vaak om organisaties effectiever en efficiënter te laten werken. Een DutchWorkz consultant moet communicatief en sociaal vaardig zijn. Bij het inventariseren van eisen en wensen (requirements) bij verschillende stakeholders binnen een organisatie willen de verkregen requirements wel eens conflicterend zijn. In die gevallen heeft de consultant ook vaak een rol als mediator om uiteindelijk de modus te vinden waarbinnen de verschillende stakeholders elkaar kunnen ontmoeten. Binnen de IT sector ziet men vaak dat de Business- en Informatieanalisten in de praktijk ook veel te maken hebben met de (on)mogelijkheden van technologie en projectmanagement. Bij het beschrijven van de oplossing moet rekening gehouden worden met verschillende randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de gekozen architectuur, bestaande systemen en de kosten. Het verschil tussen de Business- en de Informatieanalist is met name gelegen in het feit dat de Businessanalist eerder in het proces wordt betrokken. De Businessanalist stelt (in overleg met alle stakeholders) vast dat er iets aan een proces moet gaan wijzigen. De Informatieanalist stelt daarna de informatiebehoefte en de “flow” van het proces vast en legt dit vast door middel van requirements. Op basis daarvan kan een functioneel ontwerp worden gemaakt. Deze vormt weer de basis voor de realisatie van de oplossing.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons