Project Management |

Binnen Project Management bevinden zich de gecertificeerde Project Managers. Als Project Manager geef je leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Prince2 en IPMA zijn de hier geldende certificeringstrajecten. De theoretische methodische kennis is overigens geen keurslijf voor DutchWorkz Project Managers. In overleg met de klant wordt vooraf beschouwd welke elementen toegepast gaan worden. Het einddoel van het project moet daarbij altijd in ogenschouw genomen worden. Geen tijd verliezen aan bijvoorbeeld rapportage-elementen die op zich zelf staand geen bijdrage zullen leveren aan het te bereiken project resultaat. Enig pragmatisme is daarbij vaak noodzaak. DutchWorkz Project Managers hebben interesse voor de technologie en weten dus ook veel van de (on)mogelijkheden van de toegepaste technologie. Het maakt hen een prima sparringpartner voor zowel de verschillende stakeholders aan de Business Zijde als de Technische Projectmedewerkers. De DutchWorkz Project Manager is ook prima in staat het projectteam en de stakeholders met elkaar te blijven verbinden. Sociale cohesie is een belangrijke factor voor het welslagen van een project.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons