Software Development |

met als basis het Microsoft .NET Framework

Binnen het Software Development vakgebied bevinden zich de DutchWorkz professionals die (gecertificeerd) specialist zijn op het gebied van Microsoft Azure, Microsoft .NET, Back-end en Front-end development.

Een DutchWorkz Software Developer is een specialist die betrokken kan worden in alle fasen zoals deze worden onderscheiden binnen Application Lifecycle Management (ALM). Waarom? Naast de juiste kennis van de technologie nemen we jarenlange ervaring mee om input te leveren aan de architectuur, het design en de implementatie. Het realiseren van de functionaliteit is van groot belang maar het effectief kunnen beheren en beheersen van het opgeleverde product is net zo belangrijk.

Op de hoogte zijn van de laatste technologie is een tijdrovend bezigheid. Binnen DutchWorkz besteden we hier veel aandacht aan. Iedere DutchWorkz professional is actief bezig op het gebied van kennismanagement. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolg en collega’s zorgen ervoor dat opgedane kennis gedeeld blijft worden. Door over deze kennis te beschikken kunnen we de juiste adviezen blijven verstrekken aan onze klanten. De focus blijft op de klant, het onderliggende business proces en de ondersteunende technologie. Alleen dan zijn we samen succesvol.

Onze kennis en ervaring is door Microsoft bestempeld met het Gold Partnership. De samenwerking tussen DutchWorkz Professionals, klanten en partners stelt ons in staat om deze waardering jaar op jaar te verlengen. De aanduiding maakt het voor klanten makkelijker een specialist te kiezen die beschikt over het juiste expertiseniveau.

Microsoft .NET

Specialisaties

  • Microsoft C#
  • Microsoft Azure
  • Microsoft.NET (Core)
  • Back- en Front-end
Scrum 2

 

 

Scrum 4

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons