Testing |

In hoeverre voldoet de software aan de eisen

Binnen Testing bevinden zich de gecertificeerde Test Professionals. Testers zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van testactiviteiten. Doel van alle testen is het aantonen dat wijzigingen voldoen aan de vooraf gestelde System Requirements, Functionele Specificaties, User Requirements en Acceptatiecriteria. Tmap en ISTQB zijn de certificeringstrajecten, toepasbaar op dit vakgebied. Test Professionals van DutchWorkz kunnen zowel binnen de waterval als in de Agile trajecten goed uit de voeten. Het wezenlijke verschil tussen traditioneel testen en testen binnen agile zit hem in het moment van testen. Bij traditioneel testen worden alle verschillende soorten testen uitgevoerd nadat de programmeur zijn werkzaamheden heeft afgerond. De nadruk van de feitelijke testwerkzaamheden (buiten de voorbereiding) liggen in de eindfase van het project. In een Agile omgeving worden per sprint of iteratie de opgeleverde delen getest. Beide methoden hebben voor en nadelen.

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons