Work@ |

DutchWorkz

Mensen binden mensen |

Continuïteit van dienstverlening staat centraal. Deze continuïteit kan mede gewaarborgd worden door het blijvend binden van professionals aan ons bedrijf. De ICT Branche wordt echter niet gekenmerkt door langlopende arbeidsovereenkomsten tussen medewerker en werkgever. Voor kwalitatief hoogwaardige professionals zijn er altijd meerdere bedrijven beschikbaar waarbinnen men de mogelijkheden geeft om je actief te ontwikkelen en bezig te zijn met de laatste technologie. Daar word je ook gecompenseerd door een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden! Waarom zou jij, als professional, dan toch moeten kiezen voor DutchWorkz?

Technologische uitdagingen, certificeringmogelijkheden, actief kennismanagement en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn allen van groot belang maar uiteindelijk niet de bepalende (binding-) factoren. DutchWorkz professionals worden gebonden door elkaar! Collega’s binden Collega’s! Mensen binden Mensen!

Als er door willekeurige mensen anekdotes, betrekking hebbende op het arbeidsverleden, worden verteld, is er 1 gemeenschappelijk aspect te herkennen: De aangehaalde momenten gaan over menselijke interactie. Over humoristische, ontroerende, collegiale en feestelijke momenten. Het gaat zelden over computers. Computers zijn namelijk niet humoristisch of ontroerend en stellen zeker geen interesse in de medemens. Binnen DutchWorkz is iedereen actief betrokken. We willen, samen met het thuisfront, zoveel mogelijk van deze toekomstige "anekdotes" beleven. Binnen DutchWorkz is niemand een nummer. Er is oprechte interesse in de mens achter de professional. Plezier en professionaliteit gaan hand in hand, resulterend in een cultuur gebaseerd op vertrouwen, ondernemerschap en trots. Een DutchWorkz professional is een trotse professional.

Gezien de lange ervaring binnen de ICT Branche is het de stellige overtuiging van de oprichter van DutchWorkz dat het “menselijke aspect” prevaleert boven alle andere aspecten gerelateerd aan binding en behoud van professionals. Binnen DutchWorkz is iedereen gelijk. Successen vieren we met elkaar. Financiële voorspoed wordt gedeeld. Bij tegenslag helpen we elkaar met als doel het tij te keren. Dit rechtvaardigt het gebruik van onze slogan: “People Make IT Work”.

 

Contact us |

Bel, mail of bezoek ons