DevOps in de praktijk

DevOps in de praktijk

Voor een klant in de ‘oil & gas’ branche is een complete continuous deployment pipeline geïmplementeerd, gebruikmakend van alle aspecten van Visual Studio Team Services. Zo is de sourcecontrol gemigreerd van on-premise Subversion naar VSTS Git. Deze migratie is zo compleet mogelijk uitgevoerd, waarbij de volledige 10 jaar aan development-historie is behouden. Ook de training voor het gebruik van Git is door DutchWorkz uitgevoerd: de ruim 70 developers betrokken bij het project zijn hierdoor klaar voor de toekomst.

Voortbordurend op Git en de VSTS omgeving zijn de continuous builds compleet opnieuw ontworpen (inclusief maatwerk build- en release-tasks die in de VSTS Marketplace gepubliceerd zijn) en ingericht om zodoende gebruik te maken van de VSTS build omgeving, op private build-agents op virtual machines in de Azure cloud. Zodoende is de buildomgeving makkelijk schaalbaar en kan er na een automatische deployment ook direct getest worden. Zowel integratie- als systeem-testen worden daardoor eenvoudig gestart om de uitgerolde software direct te kunnen testen. Ook UI testen zijn geautomatiseerd en rapportages zijn eenvoudig te bekijken in de custom test-dashboards op de betreffende VSTS team dashboards.

  • oktober 2017
  • Gas&Oil
335
2.176 views